knop knop knop knop knop knop knop


Doelstellingen Huidstichting Chanfleury van IJsselsteijn
    
Het doel van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten, is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken uit de klinische en experimentele Dermatologie aan de vakgroep Dermatologie van de Universiteit van Amsterdam.

De stichting heeft uitsluitend culturele doelstellingen zonder winstoogmerken. Zie voor de volledige tekst van de statuten onder deze link: statuten huidstichting 1986

Daarnaast beheert de stichting de erfenis van wijlen professor Cormane, die een deel van zijn vermogen heeft nagelaten aan de stichting. Vanuit de rente over dit vermogen en incidentele donaties van particulieren en bedrijven probeert de stichting haar doelstellingen te realiseren.

De stichting beschikt over het ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) keurmerk van de belastingdienst. De Chanfleury van IJsselsteijn stichting is een charitatieve stichting zonder winstoogmerk. Het voordeel van deze 'goede doelen status' is dat giften aan de stichting belastingvrij zijn en voor de schenker aftrekbaar.

Zie voor de activiteiten van de stichting het actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
  knop
    prof.dr. R.H. Cormane
bezoekers: